Zajęcia terapeutyczne

Nasz Dom świadczy usługi zgodnie z obowiązującym standardem.
Świadczone usługi prowadzone są w formie:

  • indywidualnego planu wspierająco – aktywizującego
  • pracowni terapeutycznych w tym kulinarnej, plastyczno- rękodzielniczo- ceramicznej i komputerowej
  • treningów ustalanych zgodnie z potrzebami i możliwościami uczestników
  • poradnictwa/wsparcia psychologicznego, pedagogicznego i socjalnego zarówno dla uczestników jak i ich rodzin
  • innych zajęć m. in. fizjoterapii, zajęć z elementami teatru , muzykoterapii oraz zespołu muzyczno- teatralnego „ Pasja”.

Pracownia kulinarna

Pracownia ta ma na celu zapoznawanie z zasadami prowadzenia kuchni. Głównym celem  jest podtrzymywanie i doskonalenie umiejętności wykonywania czynności przydatnych w życiu codziennym takich jak: przygotowywanie posiłków, przechowywanie żywności, układanie jadłospisów z uwzględnieniem prawidłowego odżywiania, nakrywanie stołu, obsługa sprzętu i rozwijanie samodzielności w tych dziedzinach.

 Pracownia plastyczna –  rękodzieła – ceramiczna

Różne formy zajęć prowadzone w naszej pracowni dają poczucie wyrównania szans, co sprawia, że następuje większe otwarcie się uczestników na otoczenie. Uczestnicy Naszego Domu, pobudzani są do twórczego działania poprzez zaciekawienie ich różnymi technikami i ciekawymi materiałami.

Korzystają z różnych technik – praca z tworzywem bezkształtnym: papier- papieroplastyka, również przestrzenna, różnego rodzaju masy modelujące, w tym glina oraz witraż , mozaika –  tworzą bawią się i rozwijają przy tym pozytywne emocje, budują poczucie kreatywności i estetyki. Wspólna praca uczestników sprzyja dzieleniu się swoimi doświadczeniami. Odkrywanie nowych sposobów tworzenia i poznawanie nowego oblicza materiałów, przeżywanie kolejnych doświadczeń, sprzyja rozwijaniu wyobraźni i umiejętności manualnych.

Pracownia komputerowa

Zajęcia w sali komputerowej służą nabywaniu umiejętności stosowania technik multimedialnych i umożliwieniu dostępu do informacji. Obsługa komputera oraz umiejętności jego zastosowania zwiększają możliwość pełnego funkcjonowania w społeczeństwie, porozumiewania się na odległość i aktywizację zawodową. Zastosowanie multimediów sprzyja rozwojowi funkcji poznawczych, stymuluje do pisania, czytania, śpiewania oraz poszukiwania ciekawych informacji.

Terapia ruchem / Fizjoterapia/ Ludoterapia / Relaksacja

Zajęcia prowadzone są za pomocą różnych metod i form pracy dostosowanych indywidualnie do uczestników w zależności od stopnia ich niepełnosprawności oraz aktywności ruchowej. W Sali doskonalą sprawność ruchową w ramach ćwiczeń koordynacyjnych, ogólnousprawniających, manualnych, oddechowych, relaksacyjnych, równoważnych, ćwiczeń przy muzyce z elementami choreografii, grach i zabawach sportowych, spacerów.

Choreoterapia

Muzyczno – ruchowe formy kształcenia umiejętności ruchowych tj. rytmika – kształtowanie ekspresji ruchowej; ćwiczenia gimnastyczno – taneczne; zabawy muzyczno – ruchowe oraz dyskoteki.

Ludoterapia

W ramach ludoterapii ćwiczenia prowadzone z zastosowaniem gier i zabaw tak, aby nie tylko poprawiały stan uczestnika, ale także sprawiały mu dużo przyjemności. ( gry świetlicowe, karty, szachy, warcaby, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy z konkursami).

Relaksacja

Zajęcia zmniejszające napięcia emocjonalne, redukujące stres, poprawiające samopoczucie fizyczne i psychiczne, budujące poczucie bezpieczeństwa, wyrabiające nawyk słuchania muzyki oraz jej odczuwania.