O nas

Pokój dzienny PŚDS Oborniki Śląskie

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Obornikach Śląskich przy ul. St. Kard. Wyszyńskiego 33 jest ośrodkiem wsparcia świadczącym usługi dla osób pełnoletnich:

  • przewlekle psychicznie chorych (typ A)
  • osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym oraz lekkim, a także osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, jeżeli jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne (typ B)
  • wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (typ C)

Dom swoją działalnością obejmuje teren powiatu trzebnickiego. Przeznaczony jest dla 25 osób wymagających wsparcia, częściowej opieki i pomocy niezbędnej do życia w środowisku rodzinnym i społecznym.

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Obornikach Śląskich prowadzony jest na zlecenie Powiatu Trzebnickiego. Kierowanie uczestników na zajęcia w PŚDS następuje na podstawie decyzji wydawanej przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy.

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy działa na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. Nr 238, poz. 1586 z późn. zm.).

Dom funkcjonuje od godz. 7.00 – do 16.00 od poniedziałku do piątku.

Nadrzędnym zadaniem Domu jest stworzenie możliwości i poprawa jakości życia uczestników w ich własnym otoczeniu. To także stworzenie uczestnikom systemu wsparcia społecznego poprzez zaspokojenie ich potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i społecznych ukierunkowanych na podtrzymanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w miarę możliwości przy udziale najbliższej rodziny.

Jak do nas dołączyć?

Jeżeli zdecydowaliście się państwo zostać uczestnikiem Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Obornikach Śląskich to kolejnym krokiem będzie złożenie w Ośrodku Pomocy Społecznej, właściwym dla swojego miejsca zamieszkania, następujących dokumentów:

Po złożeniu wymienionych dokumentów rozpoczęta zostanie procedura prowadzona przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Pracownik socjalny ośrodka przeprowadzi z Państwem wywiad środowiskowy, a decyzję kierującą do naszego Domu wyda Kierownik Ośrodka. Dokumenty przekaże do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy, który wyda decyzję o umieszczeniu w naszym Domu.

Kontakt

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Obornikach Śląskich

ul. St. Kard. Wyszyńskiego 33
55-120 Oborniki Śląskie

Tel. 71 310 23 99 w. 47

E-mail: psds.oborniki@wp.pl

Kierownik PŚDS

Halina Kucznier

Tel. 71 310 23 99 wew. 42